Demonstrații de meșteșuguri precum cioplitul în lemn, pielăria, olăritul, confecționarea de vitralii, țesutul